Friday, April 29, 2011

7 pintu neraka

Umat Islam di perintah beriman dan bertaqwa kepada Allah untuk mengelakkan diri dari di campakkan ke Api Neraka . Neraka ialah tempat jijik dan tempat penyiksaaan bagi orang orang yang engkar (pengikut syaitan)dan orang orang kafir.
Mengenai neraka Allah s.w.t  berfiman dalam surah Al-Hijr, ayat 43 yang bermaksud,”dan seseungguhnya jahanam (neraka) itu benar benar tempat yang telah di ancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut syaitan) semuanya.
Neraka di gamabarkan mempunyai tujuh pintu seperti yang di sebut dalam Al-Quran ayat 44, surah Al-hijr. Yang bermaksud; jahanam  itu mempunyai tujuh pintu , tiap tiap pintu telah di tetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
Menurut riwayat “ tiap-tiap pintu mempunyai tujuh puluh ribu celah api, jarak antara pintu itu sejauh tujuh puluh tahun, dan setiap pintu itulebih panas dari pintu yang lain.
1.       Neraka Jahanam
Disediakan untuk pengikut dan pemuja Setan

2.       Neraka Sa’ir
Disediakan untuk golongan kafir yang tidak percaya akan akhirat, juga untuk oarang yang tidak tahu bersyukur

3.       Neraka Shaqor
Disediakan untuk orang yang tidak melaksanakan solat , tidak mahu memberi makan orang miskin, tukang umpat/gossip dan lain- lain

4.       Neraka Jahim
Disediakan untuk mereka yang menyembah berhala, thagut (harta dan takhta), juga untuk orang yang sesat.

5.       Neraka Huthomah
Disediakan untuk para pengumpat dan pencela

6.       Neraka Ladho
Disediakan untuk orang yang tidak beragama, dan yang gemar menyimpan harta (kikir)

7.       Neraka Hawiyah
Disediakan untuk orang yang ringan amal kebaikkannya. Sebagaimana  Jibrail menjawab kepada Rasul, Pintu ini untuk umatmu yang angkuh, dan ketika mati ketika mati tanpa sempat menyesali dosa dosa mereka.

Bagaimana keadaan seksaan di neraka ?
Rasul s.a.w bersabda:  “ sesungguhnya air mendidih di siramkan atas kepala mereka  (penhuni neraka) lalau air mendidih itu menembus hingga sampai di perutnya, kemudian memotong apa yang ada dalam perutnya hingga keluar  dari kedua tapak kakinya dalam keadaan cair, kemudian dikembalikan kepada semula.”   HR Tirmidzi

No comments: